Produkty

Pojemniki_specja_4ce15cf334a4b_125x100.jpg

BOX SECURITY SUITCASE - Klasa A, B, C, D, E - Limit transportu wartości 0,3 j.o. - 4 j.o. Zaawansowane formy zabezpieczeń.

Pakiety_barwi__c_4cef7a74cd419_125x100.jpg

Pakiet CBZ to urządzenia idealnie zabezpieczające wartości pieniężne przechowywane w punktach kasowych. Jest imitacją pliku banknotów w dowolnej walucie i nominale. Podczas napadu przestępca zabierając pieniądze, nieświadomie zabiera pakiet. W efekcie zadziałania Pakiet CBZ-A wydziela 150 m³ substancji barwiąco-dymnej, która ma za zadanie trwale zabarwić skradzione wartości oraz zwrócić uwagę potencjalnych świadków napadu. Aktywacja pakietu uniemożliwia ucieczkę z miejsca przestępstwa, opóźnia ją, tym samym skutecznie wpływa na pościg Policji. Pakiet CBZ-A jest bezobsługowy. Nie naraża na niebezpieczeństwo osób pracujących w kasie.

Pakiety_lokaliza_4ce15e026a74c_125x100.jpg

Pakiet lokalizacyjny GPS "Navi-Cash" dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych jest unikalnym produktem na polskim rynku. Urządzenie wykorzystuje systemy GPS (globalny system pozycjonowania) i GSM (sieć telefonii mobilnej), co pozwala na dokładną lokalizację wartości pieniężnych zagarniętych w wyniku napadu. Od chwili wydania ich napastnikowi rozpoczyna wysyłanie zaszyfrowanych danych odnośnie swojego położenia geograficznego do stanowiska monitorowania, gdzie na cyfrowej mapie kraju wyświetlana jest aktualna pozycja z dokładnością do 2 metrów wraz z pokonaną drogą. Informacje te posłużą policji do natychmiastowego ujęcia przestępcy i odzyskania zrabowanych pieniędzy. Czasy, w których przestępcy znikali bez śladu, przywłaszczając skradzione pieniądze, minęły już bezpowrotnie. Pakiet GPS „Navi-Cash” jest bezobsługowy. Nie naraża na niebezpieczeństwo osób pracujących w kasie.

Pakiety_lokaliza_4cef7bb880d0c_125x100.jpg

GLOBAL PERSONAL LOCALIZATION SYSTEM "Navi-Box", to najnowocześniejszy personalny system lokalizacji satelitarnej, który pozwala na określenie położenia punktów i poruszających się obiektów wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni ziemi, w czasie rzeczywistym - w trybie on-line. Zaprojektowany, opatentowany i produkowany przez naszą firmę system lokalizacyjny "Navi-Box" podczas swojej pracy wykorzystuje dwa systemy: GPS - globalny system pozycjonowania i GSM - sieć telefonii komórkowej. Sygnały z satelitów systemu GPS są odbierane przez nadajnik i po odpowiednim zdekodowaniu służą do dokładnego określenia pozycji geograficznej lokalizowanego obiektu. Współrzędne geograficzne wraz z innymi informacjami identyfikacyjnymi i kontrolnymi po uprzednim zaszyfrowaniu są wysyłane za pośrednictwem sieci GSM do stacji monitoringu, gdzie następuje ich odszyfrowanie, archiwizacja i graficzna prezentacja w aplikacji mapowej w trybie on-line lub transferowane są do nielotnej pamięci FLASH z przeznaczeniem do późniejszego odczytu w trybie off-line.

BANKOW__Z_TYPU_C_54e6f71f640da_125x100.jpg

Bankowóz Typu C - pojazd specjalistyczny do transportu wartości pieniężnych - do 8 jednostek obliczeniowych!

Niszczenie_elekt_51c6e22e80423_125x100.jpg

W dzisiejszych czasach prawie wszystkie jednostki organizacyjne przechowują ważne dane, informacje poufne, osobowe lub finansowe, które stanowią tajemnicę firmy. Coraz częściej słyszymy jednak o niewłaściwym zarządzaniu danymi osobowymi, o wyciekach danych a nawet o ich handlu. Obowiązkiem każdej instytucji jest ochrona danych osobowych, a za wszelkie niedopatrzenia umyślne lub nieumyślne Kodeks Karny przewiduje kary grzywny lub pozbawienia wolności.
Przy współpracy ze światowymi liderami nowoczesnych technologii przetwarzania danych osobowych, realizujemy program BEZPIECZEŃSTWO IT, mający na celu wsparcie i pomoc przy budowaniu świadomości oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

W związku z szerokimi kontrolami przeprowadzonymi przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) w jednostkach organizacyjnych, zauważono rażące nieprawidłowości w ostatnim procesie przetwarzania danych osobowych, jakim jest usuwanie danych z nośników, bez możliwości ich odtworzenia. Formatowanie dysków przez informatyków lub ich niszczenie mechaniczne, termiczne, czy pirotechniczne nie daje 100% pewności, że znajdujących się tam danych nie można odzyskać.

 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. /Dz.U. Nr 133, poz. 883/ oraz stosowne do niej Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. /Dz.U. Nr 100, poz. 1024/ w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, jednoznacznie nie wskazują metody niszczenia dysków lub innych nośników informacji, ale jasno precyzują, że powinny być usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

Z niewidocznych dla zwykłego użytkownika folderów znajdujących się na warstwie ferromagnetycznej talerzy dysków twardych, dane można odzyskać nawet jeżeli nośniki zostały spalone, zalane, czy zniszczone mechanicznie. Dla firm zajmujących się odzyskiwaniem danych nie stanowi to większego problemu. Nowoczesne technologie laserowe pozwalają na odzyskanie danych nawet ze skrawka dysku o powierzchni 0,1 mm².

 

O ile do niszczenia dokumentów papierowych procedura jest jednoznaczna, a służą do tego powszechnie używane niszczarki powodujące mechaniczne rozdrobnienie dokumentu na paski o określonej powierzchni w zależności od poziomu bezpieczeństwa i klasy ochrony danych (Norma DIN 66399), to w przypadku elektronicznych nośników danych (np. dysków twardych) ta metoda jest nieskuteczna.
Biorąc pod uwagę konsekwencje jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwej procedury przetwarzania danych osobowych, przedstawiamy jedyny, skuteczny i nieodwracalny sposób niszczenia dysków twardych oraz innych nośników informacji, polegający na ich DEMAGNETYZACJI. Mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzania danych, jak i odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych (ADO) i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) za odpowiednie zarządzanie danymi osobowymi, przedstawiamy rozwiązanie, które gwarantuje usunięcie danych, bez możliwości ich odtworzenia. Usługa dotyczy każdego rodzaju elektronicznych nośników danych (pamięci flash, dysków twardych, kaset do streamerów, kaset audio/video itp) i wykorzystywana jest w siłach NATO jako metoda gwarantująca bezpowrotne usuwanie danych niejawnych, poufnych, tajnych oraz ściśle tajnych.

 

Sprzęt, który stosujemy w procesie demagnetyzacji spełnia światowe normy bezpieczeństwa potwierdzone stosownymi certyfikatami: The Norwegian National Security Authority /NMS/, Communications-Electronics Security Group (CESG), NATO Information Assurance Technical Centre (NATO IATC), Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Federal Office for Information Security). W odróżnieniu od innych firm, usługę świadczymy bezpośrednio w siedzibie Klienta, bez potrzeby dostarczania do nas nośników danych.

 

Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dokument ten daje pewność zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne oraz ściśle tajne, zgodnie z art. 28, pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. Nr 182, poz. 1228/. Usługa jest odpowiednio dokumentowana, poprzez nagranie filmu z procesu niszczenia danych. Po zakończonej usłudze, klient otrzymuje stosowny certyfikat zniszczenia oraz wszelkie dokumenty potwierdzające prawidłowy przebieg ostatniej procedury przetwarzania danych osobowych.
Jako opcje dodatkową proponujemy również utylizację chemiczną zniszczonych nośników danych, polegającą na zamianie struktury dysku w ekologiczną ciecz. Po podpisaniu Umowy powierzenia przetwarzania danych, zdemagnetyzowane dyski zostaną przewiezione do Centrum Utylizacji Danych, przy użyciu pojemników specjalistycznych do transportu informacji niejawnych. Cały proces transportu jest monitorowany poprzez Centralny System Monitoringu GPS, dostępny na życzenie klienta w serwisie internetowym www.lokalizacja.biz.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zobacz jak to działa!

 

mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore